12 tháng 12, 2013

Phương đông thuộc mộc, thủy sinh mộc, mộc tiết khí thủy, vì vậy không nên đặt bể cá ở phía đông.
Phía nam thuộc hỏa, thủy khắc hỏa, đặt bể cá ở phương vị này sẽ dẫn đến thủy hỏa tương xung, cũng không phải là vị trí tốt để đặt bể cá,
Phía tây thuộc kim, kim sinh thủy, vì vậy có thể đặt bể cá ở phía tây, nhưng theo vận 8, phía tây nam la linh thần vị, linh thần gặp thủy là đại vượng phát, do đó tốt nhất nên đặt bể cá ở phía tây nam.
198. Tại sao nhà phải thay thiên tâm?
Phong thủy học nói: ”Tam ngũ hung thành hoán thiên tâm”. Có nghĩa là, trong nhà cũ ngày xưa, nếu 3 lần 5 năm, tức là 15 năm không có người ở thì phải  thay đổi thiên tâm, tức là phải thay đổi vị trí chính giữa ngôi nhà. Đó là bởi nhà cũ đã thoái vận, muốn hướng đến vượng phát thì phải thay đổi thiên tâm.

Nhà ở ngày trước, có thể dở bỏ mái nhà để ánh nắng rọi vào một thời gian, sau đó lợp lại. Còn nhà ở ngày nay thì có thể thay đổi sàn chính giữa nhà hoặc thay đổi toàn bộ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn quí khách đã nhận xét dịch vụ của chúng tôi.