13 tháng 12, 2013

Cửa chính, phòng ngủ chính, bếp là ba nơi quan trọng nhất trong bát trách,chúng phải tương sinh tương phối mới được coi là cát. Quẻ sáu hào phối hợp với du niên có thể biết được cửa chính, phòng ngủ chính, bếp đun có tương phối với nhau hay không.
Nếu xem cửa chính và phòng ngủ chính, lấy phòng ngủ chính làm quẻ trên, cửa chính là quẻ dưới; xem cửa chính và bếp đun thì lấy bếp đun làm quẻ trên, cửa chính là quẻ dưới; xem phòng ngủ chính và bếp đun thì lấy phòng ngủ chính làm quẻ trên, bếp đun làm quẻ dưới. Sau khi được hướng vẽ, tra 64 quẻ, quẻ đó cát thì sẽ cát, hung thì sẽ hung. Sau đó trả lại du niên, khi chúng đều ở phương cát thì mới cát lợi.

Nếu một ngôi nhà sơn Càn hướng Tốn, Cửa chính hướng về tây, bếp đun nằm ở phía đông bắc thì lấy quẻ cấn phía đông bắc làm quẻ trên, lấy quẻ Đoài phía tây làm quẻ dưới, như vậy sẽ được que sơn Trạch Tổn, Quẻ Sơn Trạch Tổn là thổ kim tương sinh, âm dương chính phối, là quẻ cát. Sau đó tra lưu niên. Cấn Đoài la Diên niên của nhau, vẫn là đại cát.

1 nhận xét:

Cảm ơn quí khách đã nhận xét dịch vụ của chúng tôi.