12 tháng 12, 2013

Thủy hỏa tương xung nghĩa là thủy và hỏa trong nhà đối nhau.Rất nhiều gia đình đã phạm thủy hỏa tương xung, thí dụ bếp nấu chính đối với bong nước rửa rau, tao thành thủy hỏa tương xung.

Nếu bên cạnh vòi nước là bếp đun thì tốt nhất đặt ở giữa một tảng đá để phân cách, nếu không nước sẽ bắn vào bếp, còn lửa trong bếp sẽ ảnh hưởng đến nước bên cạnh, đo đó phải ngăn cách chúng để tránh thủy hỏa tương xung.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn quí khách đã nhận xét dịch vụ của chúng tôi.